Wielopoziomowy – system podestów

System kompletacji wysyłek opon

Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie wysokości magazynu aż do 9m. Konstrukcją nośną są słupy stalowe, na których budowana jest sieć korytarzy roboczych wykonanych z krat stalowych.

Jednostkami magazynowymi są stalowe palety marki Arcom. System wyposażony jest w windę o udźwigu 1000 kg służącą do załadunku poziomów 2,3 i 4. Towar jest rozwożony za pomocą ręcznych wózków i składowany na regałach zbudowanych z palet Arcom. Błyskawiczny rozładunek jest dokonywany przez grawitacyjne pochylnie. Towar trafia na stół przeznaczony do kompletacji wysyłek. Wielopoziomowy system podestów Arcom jest dostarczany z niezbędnymi elementami bezpieczeństwa i jego konstrukcja umożliwia podwieszanie oświetlenia oraz sieci tryskaczy. Głównym zastosowaniem jest sprzedaż kół i opon online lub sezonowe ich przechowywanie.

W stosunku do tradycyjnych magazynów obsługiwanych przez wózki widłowe umożliwia:

  • zwiększenie pojemności aż o 30%,
  • błyskawiczną kompletację zamówień,
  • eliminację kosztów obsługi wózków widłowych,
  • wygodny dostęp do uporządkowanego towaru.
Koncepcję wielopoziomowego systemu podestów Arcom przygotuje dla Ciebie gratis!