Aktualności

Arcom pozytywnie przeszedł certyfikację ISO 9001:2015

Z dumą informujemy, że Arcom pozytywnie przeszedł certyfikację ISO 9001:2015. TÜV Rheinland przeprowadził autyd w zakresie projektowania i produkcji konstrukcji metalowych używanych do magazynowania i transportu produktów technicznych. W dowód spełnienia wymogów normy otrzymaliśmy certyfikat, który możecie Państwo znaleźć w sekcji „O FIRMIE”.

Po raz pierwszy Arcom uzyskał certyfikację w zgodności ze standardem w 2009 roku.

ISO 9001:2015 opisuje fundamentalne założenia i zasady zarządzania jakością, które uniwersalnie stosuje się dla:

  • organizacji dążących do trwałego sukcesu poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością;
  • klientów poszukujących zaufania do zdolności organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów i usług zgodnych z ich wymaganiami;
  • organizacji poszukujących zaufania do swojego łańcucha dostaw, że ich wymagania dotyczące produktów i usług zostaną spełnione;
  • organizacji i zainteresowanych stron pragnących poprawić komunikację poprzez powszechne zrozumienie słownictwa używanego w zarządzaniu jakością;
  • organizacji przeprowadzających oceny zgodności zgodnie z wymaganiami ISO 9001;
  • dostawców szkoleń, oceny lub doradztwa w zakresie zarządzania jakością;
  • twórcy powiązanych standardów.