Program operacyjny innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 

Mamy przyjemność poinformować, iż przedsiębiorstwo Arcom jest w trakcie realizacji projektu pt. :

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów palet metalowych w firmie Arcom.

Całkowity koszt realizacji projektu:14 883 000,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 12 100 000,00 PLN

Kwota współfinansowania ze środków publicznych: 6 050 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Realizacja niniejszego projektu ma na celu zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w firmie Arcom, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji palet na opony. Realizacja projektu będzie wymagała budowy dwóch prototypowych stanowisk roboczych do obróbki laserowej,

odpowiedzialnych za wytwarzania nóg palet oraz części palet o profilu otwartym. Prototypowe stanowiska robocze zaprojektowano z wykorzystaniem obecnie najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii laserowych oraz urządzeń roboczych i peryferyjnych o parametrach technicznych najwyższych, możliwych do osiągnięcia przy obecnym stanie techniki. Wdrożone rozwiązania technologiczne odpowiadać będą za realizację procesu produkcyjnego w firmie Arcom (produkcja palet pod opony).

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w waszą przyszłość