Program regionalny. Narodowa strategia spójności

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

2. Gospodarka regionalnej szansy
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Tytuł projektu: „Inwestycja w bazę technologiczną oraz rozwój nowych produktów drogą wzrostu konkurencyjności firmy Arcom S.J. Artur Wilk, Robert Zięba.”

Pobierz dokumenty:
– Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy hydrauliczno-mechanicznej (środek nowy)
– Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wózka widłowego
– Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy frezarki (środek nowy) Model FNE 40P firmy AVIA S.A.
– Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy hali produkcyjnej
– Zapytanie ofertowe na dostawę wiertarki promieniowej
– Zapytanie ofertowe dotyczące linii lakierniczej (środek nowy)
– Zapytanie ofertowe na dostawę giętarki (środek nowy)