Automotive

Arcom konstruuje stalowe palety, pojemniki oraz wózki do magazynowania i transportu podzespołów i finalnych produktów branży automotive. Naszymi Klientami są zakłady produkujące motocykle, quady i inne pojazdy o masie własnej nie przekraczającej 2 ton. Dostarczamy rozwiązania do wewnętrznego transportu międzyoperacyjnego.

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi firmami z obszaru OEM i Tier1. Wieloletnia współpraca daje nam zrozumienie dynamiki i potrzeb branży automotive. Arcom rozwija własną kulturę lean management.

Posiadamy możliwości wykonania praktycznie każdej palety stosowanej w branży automotive. Utrzymujemy standardy jakości, a nowoczesny park maszynowy (lasery, zrobotyzowane stanowiska spawalnicze) pozwala na skupienie całego procesu produkcyjnego w naszym zakładzie. W razie potrzeby, wyposażamy palety w komponenty dodatkowe, takie jak gumy, tworzywa sztuczne itp.